موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

توجه

به اطلاع می رساند آخرین مهلت انتخاب واحد (انتخاب واحد با تاخیر)برای آندسته از دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در موعد مقرر نشده اند، تا پایان روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 می باشد.

قابل توجه دانشجویان حسابداری

به اطلاع دانشجویان محترم حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته کلیه ورودی ها می رساند سامانه انتخاب واحد روز چهارشنبه مورخ 18 بهمن از ساعت 12 در دسترس خواهد بود.#آموزش

اساتید محترم موجب امتنان خواهد بود اطلاعات آموزشی مندرج در پروفایل را تکمیل فرمایید.