موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

سماء وب

* سیستم با کد کاربری(کد استادی)، کلمه عبور(کد ملی) برای اساتید محترم

*  کد کاربری(شماره دانشجویی)، کلمه عبور( کد ملی) برای دانشجویان عزیز قابل دسترس می باشد.    آموزش

*** به اطلاع دانشجویان محترم می رساند : تکمیل اطلاعات کد ملی (کد ملی- شماره همراه خود دانشجو- ایمیل) و تاهل (آدرس محل سکونت) در متن پروفایل دانشجو الزامی است.

اساتید محترم موجب امتنان خواهد بود اطلاعات آموزشی مندرج در پروفایل را تکمیل فرمایید.